Aktualności

Uprawnienia F-gazowe

Zgodnie z art.25 ust.1-3 dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U.2015, poz.881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawą F-gazową” nasi pracownicy odbyli szkolenie, uzyskali pozytywny wynik z egzaminu oraz zdobyli certyfikat (uprawnienia F-gazowe) dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.

KONTAKT

Hibernatus Sp. z.o.o
ul. Iwańskiego 9
34-100 Wadowice
telefon:
+48 33 823 42 94
+48 33 873 95 28
+48 33 873 95 06