WYTWORNICA WODY LODOWEJ

Wytwornica wody lodowej przeznaczona jest do obniżania temperatury wody chłodzącej w zamkniętym obiegu chłodzącym. Może być stosowana np. przy schładzaniu głowic we wtryskarkach, w urządzeniach do produkcji makaronu, pasteryzatorach, itp. Urządzenie składa się z izolowanego zbiornika wody, agregatu chłodniczego, regulatora temperatury oraz pompy obiegowej wymuszającej obieg wody. Woda w zbiorniku schładzana jest do zadanej temperatury. pompa wymusza obieg wody pomiędzy wytwornicą a urządzeniem chłodzonym, przy czym istnieje możliwość regulacji wydajności pompy. Wytwornica ma możliwość podłączenia trzech obiegów chłodzących.

Pojemność zbiornika wody  100l
minimalna temperatura wody na wyjściu z wychładzacza +2◦C
czynnik chłodzący w obiegu zamkniętym woda
maksymalna ilość równocześnie zasilanych obiegów wodnych 3
napięcie zasilania 230V, 50Hz
wydajność chłodnicza przy tp = -5C 2100W
zapotrzebowanie mocy 1 kW
wymiary gabarytowe (długość x głębokość x wysokość) 650x600x1250 mm
masa urządzenia (bez wody) 115 kg

KONTAKT

Hibernatus Sp. z.o.o
ul. Iwańskiego 9
34-100 Wadowice
telefon:
+48 33 823 42 94
+48 33 873 95 28
+48 33 873 95 06