Referencje

Andrychów - budynek biurowy Nadleśnictwa

Miejscowość: Andrychów
Typ obiektu: budynek usługowy
Zastosowanie systemu: ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa
Data realizacji: 2014 r.
Dane techniczne:
 • Moc grzewcza: od 20 do 90 kW
 • Typ pompy ciepła: pompy ciepła W290G3E2 (pompy ciepła ze zmienną wydajnością)
 • Górne źródło: centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa
 • Dolne źródło: Kolektor gruntowy pionowy (1300mb odwiertów)
Funkcja układu:

Monowalentny układ centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia pomieszczeń. Zainstalowano najnowsze urządzenia firmy Hibernatus, jednosprężarkowa pompa ciepła ze zmienną wydajnością. W całym budynku zainstalowane są klimakonwektory, które w okresie zimy ogrzewają pomieszczeni. W okresie lata chłodzą pomieszczenia przy pomocy kolektora gruntowego pionowego

Bieruń - budynek Starostwa Powiatowego

Miejscowość: Bieruń
Typ obiektu: budynek usługowy
Zastosowanie systemu: ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa
Data realizacji: 2010 r.
Dane techniczne:
 • Moc grzewcza: 200 kW
 • Typ pompy ciepła: trzy pompy ciepła W29G3E
 • Górne źródło: centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa
 • Dolne źródło: kolektor gruntowy pionowy
Funkcja układu:

Monowalentny układ centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia pomieszczeń na pompie ciepła. W całym budynku zainstalowane są klimakonwektory, które w okresie zimy ogrzewają pomieszczenia. W okresie lata chłodzą pomieszczenia przy pomocy kolektora gruntowego pionowego oraz pomp ciepła

Bieruń - pawilon handlowy / magazyn

Miejscowość: Bieruń
Typ obiektu: budynek przemysłowy
Zastosowanie systemu: ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa
Data realizacji: 2006 r.
Dane techniczne:
 • Moc grzewcza: 40 kW
 • Typ pompy ciepła: W14W0E
 • Górne źródło: centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa
 • Dolne źródło: studnie głębinowe
Funkcja układu:

Układ centralnego ogrzewania, chłodzenia oraz ciepłej wody użytkowej na pompie ciepła obiektu centrum handlowego (~1000m2). Instalacja w obiekcie zarówno ogrzewa jak i ochładza pomieszczenia centrum handlowego.

Budynek Dyrekcji Magurskiego Parku Krajobrazowego oraz Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum

Miejscowość: Krempna
Typ obiektu: budynek usługowy
Zastosowanie systemu: ogrzewanie, ciepła woda użytkowa
Data realizacji: 2015 r.
Dane techniczne:
 • Moc grzewcza:  121,6 kW
 • Typ pompy ciepła: W290G3E2, W18G3E2
 • Górne źródło: centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa
 • Dolne źródło: kolektor gruntowy pionowy (2200 mb odwiertów)
Funkcja układu:

Wykonanie dwóch węzłów cieplnych z pompami ciepła w Budynku Dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego oraz w Ośrodku Edukacyjnym wraz z muzeum dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jako źródło ciepła zastosowano pompy ciepła woda-glikol produkcji Hibernatus. W Budynku Dyrekcji zamontowano pompę załącz/wyłącz, natomiast w Budynku Edukacyjnym inverterową pompę ciepła ze zmienną wydajnością , która posiada funkcję umożliwiającą jej dostosowanie do potrzeb grzewczych obiektu.

Ciężkowice k./Jaworzna - zakład pielęgnacyjny

Miejscowość: Ciężkowice k./Jaworzna
Typ obiektu: budynek usługowy
Zastosowanie systemu: ogrzewanie, ciepła woda użytkowa
Data realizacji: 2005 r.
Dane techniczne:
 • Moc grzewcza: 80 kW
 • Typ pompy ciepła: W14W3x2E
 • Górne źródło: centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa
 • Dolne źródło: studnie głębinowe
Funkcja układu:

Projekt węzła ciepła dla pompy ciepła oraz wykonawstwo pod klucz instalacji grzewczej  o mocy grzewczej 80kW dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego – dolne źródło ciepła studnie głębinowe.

następna »

KONTAKT

Hibernatus Sp. z.o.o
ul. Iwańskiego 9
34-100 Wadowice
telefon:
+48 33 823 42 94
+48 33 873 95 28
+48 33 873 95 06