POMPY CIEPŁA WYSOKICH TEMPERATUR

Kompaktowe, wysokotemperaturowe pompy ciepła umożliwiają uzyskanie temperatury +80ºC. Wykorzystując odpowiednio wysokie temperatury dolnego źródła ciepła, umożliwiające pracę czynnika chłodniczego na wyższych temperaturach zasilania dolnego źródła ciepła do +50ºC możliwe jest uzyskanie po stronie górnego źródła ciepła temperatury+80ºC a wykorzystując cechę trójmedialności pomp do 100ºC.

Zalety:

 • dostosowane do wytycznych Dyrektywy ErP
 • zwarta i kompaktowa budowa, umożliwia instalację w niewielkich pomieszczeniach,
 • trójmedialność, dodatkowy obieg temperaturowy pozwalający osiągnąć temperatury do +100°C,
 • obieg freonowy jest zalany specjalną pianką, która gwarantuje znaczne ograniczenie strat ciepła, wycisza oraz zmniejsza przenoszenie drgań,
 • specjalne mocowanie sprężarki wraz z zastosowaniem tłumików drgań w celu zmniejszenia głośności urządzenia,
 • urządzenia wyposażone w elektroniczny zawór rozprężny, który analizuje cały czas parametry obiegu termodynamicznego i dostosowuje nastawę,
 • elektroniczne presostaty zarówno niskiego jak i wysokiego ciśnienia,
 • elektroniczny pomiar ciśnienia obiegu dolnego źródła ciepła,
 • łagodny rozruch sprężarki,

Firma Hibernatus jako jeden z nielicznych producentów produkuje własne sterowniki oraz bazuje na własnych algorytmach. Sterowniki firmy Hibernatus posiadają:

 • algorytm pogodowy w funkcji zasobnika lub bez,
 • algorytm ogrzewania c.w.u. oraz c.o. w oparciu o zawór trój-drogowy albo system dwóch pomp obiegowych,
 • obsługa źródła biwalentnego w funkcji, wspomagania  lub zamiany źródła w zależności od temperatury zewnętrznej lub górnego źródła ciepła,
 • obsługa obniżeń dla instalacji c.o. oraz c.w.u. w oparciu o kalendarz tygodniowy,
 • obsługa pompy cyrkulacji c.w.u. w oparciu o kalendarz tygodniowy,
 • zewnętrzne wyłączenie w funkcji wyłączenia całkowitego lub z obniżeniem temperatury,
 • komunikacja zewnętrzna po protokole MODBUS z zewnętrznymi systemami np.inteligentnym domem lub BMS,
 • obsługa dodatkowego obiegu podgrzewania basenu,
 • wykorzystanie dolnego źródła ciepła do chłodzenia pasywnego i włączenie trybu klimatyzacji,
 • możliwość aktywnego chłodzenia, produkcja wody lodowej oraz sterowanie zrzutem ciepła,
 • praca w sieci z innymi pompami ciepła w systemie master-slave, system dostosowuje sposób załączania poszczególnych urządzeń w zależności od zapotrzebowania (do 999 urządzeń),
 • diagnostyka obiegu chłodniczej, pomiar ciśnień oraz temperatur obiegu termodynamicznego.
Dane techniczne  Typ pompy ciepła
W6G3E3H W8G3E3H W9G3E3H W10G3E3H W12G3E3H W14G3E3H W20G3E3H W24G3E3H
Moc grzewcza (W40W80) [kW] 37,30 42,40 49,00 61,30 73,20 93,30 116,50 144,00
Pobór mocy elektrycznej (W40W80) [kW] 8,13 8,80 10,20 13,50 16,40 21,00 26,30 32,30
COP (W40W80) 4,59 4,81 4,81 4,54 4,46 4,44 4,41 4,46
Temperatura zasilania 1st [°C] +80
Temperatura zasilania 2st [°C] +100
Wymiary
[dług. x głęb. x wys.]
650x600x920 900x800x1020
Waga [kg] 200 250 260 310 315 325 390 400
Napięcie robocze [V] 400
Czynnik chłodniczy R134a
Ilość sprężarek [szt.] 1

Dane dotyczące mocy dotyczą zasilania dolnego źródła ciepła temperaturą +40 °C, na wyjściu z pompy ciepła temperatura +80°C dla 1st. oraz +100°C dla 2st.

Możliwość wykonanie pomp ciepła  w wersji bez trójmedialności.

KONTAKT

Hibernatus Sp. z.o.o
ul. Iwańskiego 9
34-100 Wadowice
telefon:
+48 33 823 42 94
+48 33 873 95 28
+48 33 873 95 06